1 2 aim

Mentoring

Żołnierze i funkcjonariusze posiadają wiele cech i nawyków deficytowych na współczesnym rynku pracy. Rzeczywistość służby i jej hermetyczność sprawia, że z jednej strony jest ona kuźnią prawdziwego rzemiosła, z drugiej sprawia, że mundurowi mają trudności ze swobodnym poruszaniem się po meandrach procesu rekrutacyjnego. Służba, w której do tej pory stawiano na skromność i pracę zespołową, sprawia że mundurowi uznają własną promocję za coś negatywnego. Skutkuje to często brakiem wiary, że mogą stanowić realną wartość na cywilnym rynku pracy, przez co zbyt szybko porzucają starania o podjęcie pracy po odejściu ze służby.

Rekrut24 dostrzegł wagę tego momentu w procesie transformacji zawodowej i opracował specjalny program mentoringu. Obejmuje on otocznie mundurowych opieką poprzez dopasowanie serii szkoleń oraz spotkań doradczych, pozwalających nie tylko dobrze przygotować się do procesu rekrutacji, ale także wybrać dobry kierunek nowej pracy i najlepszy dla danej osoby poziom stanowiska. Proces mentoringu nie kończy się w momencie znalezienia nowej pracy. Jeśli były już mundurowy znajdzie pracę, zachęcamy go, aby pozostał z nami dłużej, poprzez profil użytkownika w naszym systemie teleinformatycznym. Będzie informowany o wszelkich zmianach i nowościach oferowanych byłym mundurowym.

Kontakt

ul. Foksal 18 00-372 Warszawa

+48 502 424 099

Rekrutujemy umiejętności.
Łączymy pracodawców z byłymi żołnierzami i funkcjonariuszami.