1 2 aim

Artykuły

Polecane

Zawarto Porozumienie pomiędzy Rekrut24 i Stowarzyszeniem Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego

W Rekrut24 niezwykle cenimy kompetencje i doświadczenie zawodowe. Równie cenna jest dla nas współpraca, dzięki której zyskują nasi Rekruci, Pracodawcy i Partnerzy. Cieszymy się, że do grona Partnerów współpracujących z Rekrut24 dołączył kolejny - Stowarzyszenie Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego.

W listopadzie b.r., Mariusz Urbaniak, Dyrektor Generalny Rekrut24 oraz Leszek Sucholewski, Prezes Stowarzyszenia, zawarli porozumienie o współpracy. Ma ono na celu aktywizację byłych funkcjonariuszy Policji, promocję ich kompetencji zawodowych wśród pracodawców cywilnych oraz wymianę doświadczeń i integrację środowiska byłych funkcjonariuszy Policji z cywilnym rynkiem pracy. Jesteśmy przekonani, że współpraca ta wniesie wyłącznie wymierne korzyści!

Kontakt

ul. Foksal 18 00-372 Warszawa

+48 502 424 099

Rekrutujemy umiejętności.
Łączymy pracodawców z byłymi żołnierzami i funkcjonariuszami.